Behandeling

Logopedie op maat voor jong en oud.

Het is voor ons een uitdaging om elke cliënt te kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft, logopedie op maat dus. Daar is een groot stuk professionaliteit voor nodig maar ook zeker een vertrouwensband. Als u bij ons komt met een hulpvraag, zal er eerst in een ongedwongen sfeer kennis gemaakt worden. Na het intakegesprek doen we als de diagnose niet direct duidelijk is een paar testjes/onderzoeken. Dan gaan we het probleem bespreken en dan kunnen we u ook alvast aangeven wat u kunt verwachten. Indien nodig zal er in de vervolgafspraken nader onderzoek worden gedaan om tot de diagnose verder aan te scherpen. Daarna kan er een plan van aanpak worden gemaakt.

Samen met u gaan we kijken wat voor u de beste manier is om uw klacht aan te pakken. Als u wilt, kunt u dus ook zelf aangeven hoe u begeleid wilt worden. Wij hebben de kennis is huis om het probleem op diverse manieren op te lossen, maar wij zijn samen de regisseur van de logopediebehandeling. Dat geldt ook voor de behandeling van kinderen, want als ouders kent u uw kind het beste. Wij vragen daarom ook altijd aan ouders wat zij denken dat een juiste aanpak is en leg hen dan een maatwerk behandelplan voor.

Een behandeling duurt over het algemeen een half uur. In dit half uur worden oefeningen gedaan. Deze oefeningen moeten thuis worden geoefend. Wanneer er thuis niet wordt geoefend, neemt de duur van de behandeling toe. Thuis oefenen is erg belangrijk voor het automatiseren van het geleerde.

Er wordt altijd naar het meest haalbare toegewerkt. Meestal is dit dat de klacht weg is na de logopedische therapie. In sommige gevallen is dit niet mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld van een kind met een ontwikkelingsachterstand niet verwachten dat hij op het eind van de therapie op leeftijdsniveau scoort. Wel kan hij of zij zich hierna verder ontwikkelen zonder continu gehinderd te worden door logopedische problemen.

Daarnaast is de mening van de cliënt erg belangrijk. Is iemand met een stemprobleem op den duur tevreden met zijn stemgeluid en heeft hij geen klachten meer, kan hij ervoor kiezen te stoppen met logopedie.

Kosten

Logopedie op Maat heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract. We declareren aan het einde van de maand de rekening bij de zorgverzekeraar. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

De vergoeding van logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Het tarief voor logopedische zorg verschilt per zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u zich informeert bij uw verzekering over het deel dat u vanuit het eigen risico moet betalen.

Klik hier voor de tarieven

Wordt logopedie vergoed door zorgverzekeraars?

Logopedie zit in het basispakket van elke zorgverzekering, wordt volledig vergoed en er is geen limiet aan het aantal behandelingen. Voor cliënten vanaf 18 jaar geldt dat het eerst van het eigen risico af gaat. Wel heeft u altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, tandarts, kinderarts, KNO arts, etc) nodig om het vergoed te krijgen.

De logopedist heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars, waardoor zij de behandelingen rechtstreeks kan declareren. U hoeft dus niet eerst zelf te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit gaat allemaal via de logopedist.

NB: u bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het controleren van de vergoedingen door uw zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars hebben namelijk uitzonderingen.

Afspraak afzeggen

Afspraken dienen minimaal 24 uur tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet of te laat gebeurd, zijn we genoodzaakt om het volledige verzuimtarief (€40,53) in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. Graag vragen we hiervoor uw begrip. (Zorgverzekeraars controleren op het naleven van deze regel)

Maak je eerste afspraak

Heeft u nog vragen of wilt u graag een afspraak maken? Dan kunt u bellen of e-mailen met logopediepraktijk Logopedie op Maat.